blah blah blah blah blah blah

Welkom bij CBS De Ark

Welkom op de Christelijke BasisSchool de Ark in Bergambacht.

Een school waarop iedereen welkom is en waar we vanuit een innerlijke passie en gedrevenheid vorm geven aan ons onderwijs.

dankbaar - eerlijk - betrokken - bewogen

  • Vanuit ons geloof willen we gaan voor de kernwaarden: dankbaar, eerlijk, betrokken en bewogen. Dankbaar voor alles wat we krijgen, eerlijk over de dingen die we zeggen en doen, betrokken óp en bewogen mét elkaar. Dat kenmerkt het open karakter van onze school. Duidelijk waar we voor staan, open voor iedereen. We gaan ervoor dat alle kinderen een veilige plek op de Ark kunnen vinden!

verwonderen - onderzoeken - ontdekken

  • In ons onderwijs willen we kinderen nieuwsgierig maken. Samen verwonderen door onderzoekend te ontdekken. Kinderen krijgen daarbij verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Door middel van kwalitatief sterke observaties, kindgesprekken en dagtaken, proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind.

zorg - behoefte - uitdaging

  • In plusklas The Rainbow krijgen kinderen uitdagende onderzoeksopdrachten waar ze een dagdeel in de week mee aan de slag gaan. Kinderen met een bepaalde zorgbehoefte worden zo adequaat mogelijk geholpen. Door middel van gesprekken, het Ouderportaal van Parnassys en zorgvuldige notities worden ouders betrokken bij de zaken die hun kind aangaan.


Dit is een tijdelijk uiterlijk van de website! Wij bouwen aan een nieuwe website! Planning: oktober/november een eerste aanzet voor een nieuwe ontwerp. Uiterlijk december 2016 staat de eerste versie online.